ВРЪЗКИ НА   БЪЛГАРСКИ :

Main

Детска Градина"Приятел на Детето"

Сдружение "Приятел на Детето" АБВ - Изкуството на книгата

Образователна концепция 

АБВ - Изкуството на книгата - Програма "Култура" на ЕК Математика
Съпътстващи програми Музика,Театър,Танц   Физическо възпитание 
Бизнес-проходилка Нравствено обучение "Евро-география"
Photo Gallery

LINKS IN ENGLISH:
Home Photo Gallery  Association "Child's Friend"
Bulgaria /Gateway/  Kindergarten "Child's Friend" Branches of Activity
Greece  Romania "Euro Geography"
Bulgaria Finland Programmes
Sofia City Theatre Formation Calendar of Events
Fairytale Library Bulgarian Fairytales "The Pink Fairy"
"What Shall You Give Me?" "The Little Girl and the Whirlwinds" "The Prince's Strange Illness"
Partner Information Tzvetana Platikanova Tzvetana's Photo Album