ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ: ЕВРО - география

"МОЯТА СТРАНА В НАШАТА ЕВРОПА"

  Photo Gallery   Up   Links

І. Цел на проекта:

Проекта има за цел

ІІ. Очаквани резултати:

ІІІ. Участващи партньори

 1. Организатори:


  Представители на образователни и научни институции, неправителствени организации, преса, електронни медии, туристически агенции и др.

 2. Участници - ипълнители :


  Учебни заведения и деца от различни региони на участващите страни

  /От България и други страни в Европа. /

 3. Спомоществуватели:

ІV. Предвидени дейности

V. Етапи на изпълнение
 1. /20.02.2001 - 20.08.2001 / Подготвителна дейност:
 1. /20.08.2001 - 20.11.2001/ Стартиране на проекта:
 1. /20.11.2001 - 20.08.2004/ Активно осъществяване на проекта според приетиа план-график:

VІ. Оценка на резултатите

За хода на отделните етапи по осъществяване на проекта, както и за реалното постигане на очакваните резултати, проявяващите интерес лица и институции могат да се осведомяват от Интернет - списанието, видео и аудио записи на отделните прояви, както и от печатни материали - статии и интервюта в пресата.

Concept Physical Education

Photo Gallery

 Up   Links

Music and Theatre 

Socialisation Programmes

Kindergarten *Child's Friend*

Geography Home  

Thanks for visiting!